Maria Santangelo

Pitti Uomo 86 – collage

Pitti Uomo 86 - collage